Μυελόγραμμα

Στη διάρκεια της διερεύνησης αιματολογικών προβλημάτων που αφορούν τα στοιχεία του αίματος, ερυθρά, λευκά και αιμοπετάλια, χρειάζεται κάποιες φορές να γίνει έλεγχος του τόπου παραγωγής τους, δηλαδή του μυελού των οστών.
Για να εξεταστεί ο μυελός των οστών χρειάζεται ο ασθενής να υποβληθεί σε παρακέντηση που συνήθως γίνεται από την οπίσθια άνω λαγόνιο άκανθα ύστερα από τοπική νάρκωση. Αφού ο Αιματολόγος μελετήσει το ιστορικό του ασθενούς και σύμφωνα με τον εργαστηριακό του έλεγχο, οργανώνει ποιες εξετάσεις μυελού χρειάζεται ώστε να πάρει την ανάλογη ποσότητα δείγματος. 

Κατόπιν,  επεξεργασίας του δείγματος της παρακέντησης (μυελός οστών)  εξετάζεται μικροσκοπικά η μορφολογία, η αναλογία και η κινητική των κυττάρων του Μυελού που δίνει τη διάγνωση του νοσήματος ή κατευθύνει την περαιτέρω διερεύνηση.

Το Μυελόγραμμα είναι μια ασφαλής εξέταση, ανώδυνη, αλλά ιδιαίτερα διαφωτιστική στη διερεύνηση των αιματολογικών παθήσεων.​​​​​​​